Elbląski rynek pracy

Elbląski rynek pracy

Elbląg, mimo że jest jednym z największych miast województwa warmińsko-mazurskiego, cechuje się dość niekorzystną sytuacją w lokalnej strukturze zatrudnienia. Stopa bezrobocia w tym mieście wynosi blisko 20%, a wśród bezrobotnych przeważają kobiety.

W strukturze zawodowej bezrobotnych główną grupę stanowią osoby bez zawodu, następnie sprzedawcy, pracownicy budowlani, elektrycy i sprzątaczki. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się osoby, które nie posiadają wykształcenia wyższego oraz nie cechują się doświadczeniem zawodowym. Dużą szansą dla osób młodych, posiadających przynajmniej wykształcenie średnie oraz władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym jest praca w charakterze młodszego specjalisty ds. obsługi klienta, gwarantująca niezłe zarobki i możliwość rozwoju zawodowego.

Dobry specjalista ds. obsługi klienta, specjalista obsługi klienta Elbląg, to osoba, która przede wszystkim posiada odpowiednie cechy osobowościowe – jest otwarta, odważna, stanowcza, pomysłowa i umie radzić sobie w stresujących sytuacjach. W przypadku tego stanowiska pracy, dużo mniejszą rolę odgrywa doświadczenie zawodowe i wykształcenie, aczkolwiek prawo jazdy kategorii B czy przynajmniej kilkumiesięczne doświadczenie w call center mogą być dużym atutem w procesie rekrutacyjnym. Efektywna praca i nieprzekraczanie terminów może gwarantować zarobki na poziomie nawet 4 tysięcy złotych miesięcznie. Takie wynagrodzenie przeznaczone jest jednak dla tych najambitniejszych i najbardziej pracowitych.

Zostaw komentarz