Dla kogo praca specjalisty

Dla kogo praca specjalisty

Ze względu na duży poziom stresu, jakim może cechować się praca w zawodzie specjalisty ds. obsługi klienta na to stanowisko zatrudniani są zazwyczaj ludzie młodzi, których chęć do pracy nie zostaje zachwiana przez ostre reguły pracy, stres i konkurencję panujące w biurze danej firmy.

Każdy specjalista ds. obsługi klienta w Zabrzu powinien cechować się co najmniej wykształceniem średnim oraz prawem jazdy kategorii B, niezbędnym do okazjonalnego spotkania z klientem w terenie. Ponadto, bardzo ważną umiejętnością jest wiedza z zakresu obsługi komputera i podstawowych programów pakietu MS Office, a także dobra znajomość języka angielskiego.  W procesie rekrutacyjnym bardzo ważnym atutem może się okazać doświadczenie w pracy w obsłudze klienta, na przykład w call center. Dodatkowymi atutami są nienaganna prezencja, miły głos, odpowiedzialność, konsekwencja i umiejętność działania pod presją, specjalista obsługi klienta Zabrze.

Miejscem pracy specjalisty ds. obsług klienta jest zazwyczaj biuro firmy lub centrala telefoniczna, jednak w pewnych firmach specjaliści dbają o klientów i ich interesy także w formie indywidualnych spotkań w domach lub miejscach pracy klientów. Przeciętny czas pracy specjalisty to 8 godzin dziennie w systemie jedno- lub wielozmianowym.

Osoby, które pragną podjąć pracę na stanowisku specjalisty ds. obsługi klienta powinny mieć na uwadze, że jest to zawód związany z regularnym kontaktem z klientem, co nierzadko może prowadzić do stresogennych sytuacji. Na specjalistę nie nadają się osoby o małej sile przebicia, niepewne siebie oraz łatwo dające sobą manipulować.

Zostaw komentarz