Sprzedawca – Doradca Klienta

PAWO - MEN Sp. z o.o. Sp.k. małopolskie / Kraków wczoraj
PAWO to POLSKA marka
Od ponad 35 lat kreujemy wizerunek nowoczesnego mężczyzny w blisko 30 salonach na terenie całego kraju. Nasze zespoły tworzą certyfikowani Doradcy Wizerunku, którzy służą Klientom profesjonalnym wsparciem i pomocą w wyborze odpowiedniego stroju. 
W związku z dynamicznym rozwojem sieci sprzedaży poszukujemy kandydatów na stanowisko Sprzedawca – Doradca Klienta. 
DOŁĄCZ DO PAWO – BĄDŹ CZĘŚCIĄ NASZEGO ZESPOŁU
Sprzedawca – Doradca Klienta
Miejsce pracy: Kraków
Zakres obowiązków:
 • Rozpoznawanie potrzeb klienta,

 • Tworzenie stylizacji

 • Aktywna sprzedaż i budowanie trwałych relacji z klientem

 • Dbanie o wystrój salonu, zgodnie ze standardami i wytycznymi VM

Oczekujemy:
 • Zorientowania na cel

 • Pozytywnego nastawienia

 • Rozwiniętych zdolności komunikacyjnych

 • Doświadczenia w handlu i bezpośredniej obsłudze klienta

 • Zaangażowania i chęci do pracy

Zapewniamy:
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 • Wynagrodzenie z atrakcyjnym systemem motywacyjnym

 • Możliwość rozwoju z zakresu stylizacji oraz mody

 • Możliwość uzyskania certyfikatu Doradcy Wizerunku

 • Dla osób chętnych, możliwość rozwoju w zakresie prowadzenia social media

 • Regularny Feedback i bieżące wsparcie

 • Rabaty pracownicze

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) PAWO - MEN sp. z o.o. sp.k. w restrukturyzacji z siedzibą w Pabianicach, ul. Generała Władysława Sikorskiego 23/39, 95-200 Pabianice (dalej jako: „PAWO - MEN”) informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się **PAWO - MEN sp. z o.o. sp.k. w restrukturyzacji** z siedzibą w Pabianicach, ul. Generała Władysława Sikorskiego 23/39, 95-200 Pabianice, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000654322.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w PAWO - MEN i w związku ze zgłoszeniem Pani/Pana kandydatury do pracy w Spółce, jak również ewentualnego podjęcia czynności niezbędnych dla nawiązania stosunku pracy tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia. Niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji dane osobowe kandydata na pracownika to imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (zgodnie z treścią art. 221 § 1 Kodeksu Pracy). Wskazanie przez Panią/Pana innych niż w/w dane osobowe jest nieobowiązkowe oraz stanowi samodzielną decyzję kandydata do pracy w PAWO – MEN.
3. PAWO - MEN sp. z o.o. sp.k. w restrukturyzacji nie przekazuje Pani/Pana danych uzyskanych na etapie rekrutacji nikomu innemu.
4. PAWO - MEN nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres rekrutacji.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zawsze przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia dobrowolnej zgody.
7. PAWO – MEN uzyskało Pani/Pana dane osobowe za pośrednictwem Praca.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą poddane profilowaniu.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji rekrutacji i znajduje swoje uzasadnienie w treści art. 221 Kodeksu Pracy.