Specjalista ds. ofertowania

JT S.A. mazowieckie / Warszawa, Białołęka 2024-05-30

Jesteśmy wiodącą firmą branży budowlanej, od ponad 40 lat realizującą strategiczne kontrakty inżynieryjne w branży energetycznej i wodno-kanalizacyjnej.

Zatrudniamy obecnie ponad 200 pracowników, w tym Inżynierów, Spawalników i Kontrolerów Jakości.

Aplikuj i buduj razem z nami!

JT S.A. poszukuje kandydata na stanowisko:

Poszukujemy kandydata na stanowisko:
Specjalista ds. ofertowania

Miejsce pracy: Warszawa, Białołęka

DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:
 • Ścisła współpraca z zespołem technicznym przy przygotowywaniu budżetów ofertowych
 • Analiza dokumentacji technicznej oraz sprawdzanie kompletności pod względem wymaganych rozwiązań technicznych
 • Przygotowywanie materiałów niezbędnych do opracowania oferty
 • Współpraca z zespołem nad optymalizacją i kosztami wycenianych prac
 • Przygotowywanie i rozsyłanie zapytań do potencjalnych podwykonawców i dostawców
 • Weryfikacja otrzymanych ofert i ich analiza względem przyjętych założeń ofertowych
 • Współpraca z innymi Działami w Spółce w celu przygotowania kompletnej oferty cenowej zgodnej z przyjętą Polityką Spółki
 • Udział w wizjach lokalnych
 • Współpraca z zespołem realizacji na etapie uruchomienia inwestycji
OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:
 • Ukończone studia wyższe techniczne lub w trakcie studiów (ostatni rok)
 • Mile widziane doświadczenie w obszarze ofertowania na stanowisku Kosztorysanta / Specjalisty
  ds. ofertowania, wycen bądź pokrewne z zakresu sieci, instalacji i urządzeń gazowych i sanitarnych (gazociągi, ropociągi, rurociągi, wodociągi, stacje gazowe itp.)
 • Umiejętności czytania dokumentacji technicznej i analizy projektów
 • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej, skrupulatności, rzetelności i odpowiedzialności za powierzone zadania
 • Umiejętności współpracy i zaangażowania w pracy zespołowej
 • Motywacji do nauki i samorozwoju
 • Życzliwości i pozytywnego nastawienia do współpracy
 • Obsługi komputera w środowisku Windows (pakiet MS Office)
 • Mile widziane prawo jazdy kat. B
OFERUJEMY:
 • Pracę w firmie budowlanej o ugruntowanej pozycji na rynku gazowniczym
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Dodatkowy system premiowy
 • Możliwość rozwoju zawodowego przy pracy nad strategicznymi projektami
 • Pracę w przyjaznym i ambitnym zespole zmotywowanym na osiąganie wspólnego celu
 • Stabilną, elastyczną pracę w przyjaznych godzinach
 • Opiekę medyczną w prywatnej placówce
 • Dofinansowanie karty sportowej
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia na życie
 • Dostęp do strefy kursów z różnych dziedzin
Prosimy o dopisanie klauzuli:
Zgodnie z art.6 ust. lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Zostałem poinformowany o moich prawach w związku z przetwarzaniem moich danych.

INFORMACJA DLA KANDYDATA
Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz.Urz. UE L119 z 04.05.2016 r. („RODO”), zawiadamiamy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JT S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 111), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576198, NIP: 779-22-98-897, REGON: 300454878.
1. W spółce został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@jtsa.pl lub pisząc na adres korespondencyjny spółki.
2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2. lit. a RODO).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, w związku z naborem na stanowisko Specjalista ds. ofertowania.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacyjnego lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych. Niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, Pani/Pana dane zostaną komisyjnie zniszczone, za wyjątkiem następujących sytuacji:
  1. zostanie Pani/Pan wyłoniona(y) do zatrudnienia,
  2. zwróci się Pani/Pan z wnioskiem o zwrot dokumentów aplikacyjnych, najpóźniej w dniu ogłoszenia wyników naboru przez Administratora.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych na podstawie dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w JT S.A. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Pana/Pani dane nie będą profilowane, oraz nie będą objęte procesem automatycznego podejmowania decyzji. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany (Przez systemy informatyczne wspomagające pracę spółki).