Starszy Specjalista w Dziale Wyrobów Medycznych w Biurze Rezerw Medycznych

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych mazowieckie / Warszawa, ul. Grzybowska 45 2022-07-25

Dołącz do Biura Rezerw Medycznych

Starszy Specjalista w Dziale Wyrobów Medycznych w Biurze Rezerw Medycznych
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Grzybowska 45
Kogo szukamy
 • Szukamy osoby na stanowisko Starszego Specjalisty w Dziale Wyrobów Medycznych w Biurze Rezerw Medycznych
 • Chcemy zatrudnić jedna osobę na pełny etat
Jaki jest adres miejsca pracy?
 • Miejsce pracy to Centrala RARS, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
Czym będziesz się zajmować? Główne obowiązki
 • Prowadzenie analizy rynku w zakresie występujących rodzajów sprzętu i wyposażenia medycznego, jego walorów użytkowych, parametrów technicznych, wielkości cen i możliwości zakupu towarów.
 • Uczestniczenie przy opracowywaniu specyfikacji wymagań technicznych w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia na zakup towarów i usług dotyczących rezerw strategicznych sprzętu i wyposażenia medycznego.
 • Sporządzanie pism urzędowych i dokumentacji handlowej.
 • Uczestniczenie w prezentacjach sprzętu będącego przedmiotem zakupu oraz odbiorach zakupionych towarów.
 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją umów dotyczących zakupu oraz przeglądów i konserwacji sprzętu i wyposażenia medycznego oraz współpraca ze Składnicami RARS w tym zakresie.
 • Prowadzenie spraw z zakresu sprzedaży towarów oraz zagospodarowania sprzętu i wyposażenia medycznego zbędnego w rezerwach.
Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania
 • Wykształcenie inżynierskie
 • Minimum 2 lata stażu pracy/ doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o rezerwach strategicznych
 • Ogólna wiedza techniczna oraz wiedza techniczna dotycząca wyrobów medycznych i wyposażenia medycznego
 • Język angielski na poziomie komunikatywnym
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office: Word, Excel, Power Point.
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 • Dyspozycyjność
 • Terminowość realizacji zadań, skrupulatność, rzetelność
Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane
 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Doświadczenie w zakresie wykonywania pracy związanej ze sprzedażą lub zakupem lub obsługą sprzętu i wyposażenia medycznego.
 • Umiejętność pracy z dokumentacją techniczną oraz prowadzenia analizy rynku sprzętu i wyposażenia medycznego
 • Umiejętność sporządzania pism urzędowych i dokumentacji handlowej.
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji
Sprawdź co oferujemy
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami.
 • Premie uzależnione od wyników pracy.
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
 • Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie.
 • Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
  • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
  • Dodatek świąteczny.
Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć? Wymagane dokumenty
 • Życiorys (CV).
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze dopuszczenia do informacji niejawnych.