Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie podkarpackie / Przemyśl 2024-07-01
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Przemyśl
Ogłoszenie o naborze Nr 139538

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa w siedzibie Delegatury, okazjonalnie w terenie,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 • podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to komputer, urządzenie wielofunkcyjne,
 • oświetlenie sztuczne i naturalne,
 • praca: poniedziałek, środa do piątku w godz. 7:15 do 15:15, wtorek w godz. 8:00 do 16:00.

Zakres zadań

 • realizuje wysyłkę i przyjęcie poczty w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów
 • realizuje zadania związane z zakupami produktów i usług w celu zapewnienia potrzeb materiałowych Delegatury
 • uczestniczy w działaniach kontrolnych w celu realizacji planu pracy Delegatury
 • uczestniczy w postępowaniach prowadzonych w związku z ustaleniami kontroli mających na celu nałożenie kar oraz wyegzekwowanie postanowień obowiązującego prawa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 4 lat w administracji
 • znajomość ustaw o Inspekcji Handlowej wraz z aktami wykonawczymi, o Służbie Cywilnej, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie Prawa jazdy kategorii "B",
 • znajomość przepisów niezbędnych do realizacji zadań Delegatury określonych w Regulaminie Organizacyjnym WIIH w Rzeszowie
 • znajomość języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego