Specjalista ds. zakupów

CRL Sp. z o.o. mazowieckie / Radom 2022-06-08

Jesteśmy firmą świadczącą usługę wynajmu i serwisu odzieży roboczej, zgodnie z naszym hasłem firmowym „Wynajmujemy satysfakcję”.

Specjalista ds. zakupów
Miejsce pracy: Radom

Materiały produkcyjne dostarczone na czas, do właściwej lokalizacji, we właściwej ilości i jakości oraz przy korzystnych warunkach cenowych to Twoje najważniejsze obowiązki.

 
Ponadto do Twoich obowiązków będzie należało:
 • analiza dostawców, tj.rozwijanie wypracowanej listy dostawców i jej weryfikacja pod kątem pojawienia się na rynku korzystniejszej okazji do zakupu danego asortymentu,

 • prowadzenie negocjacji dotyczących warunków dostawy, tak aby uzyskany w ich wyniku efekt był jak najlepszy dla firmy pod względem ceny i jakości zamawianych produktów,

 • doskonalenie relacji z dostawcami,

 • kontrola stanów magazynowych i zamówień, celem możliwie najbardziej precyzyjnego oszacowania potrzeb firmy w danym okresie czasu (na kolejny dzień, tydzień czy miesiąc).

Od Ciebie oczekujemy:
 • zdolności analitycznego myślenia,
 • dobrej umiejętności planowania i organizacji pracy,
 • umiejętności samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu,
 • sumienności i dokładności,
 • zdolności efektywnej pracy w dynamicznych warunkach,
 • praktycznej znajomości pakietu Microsoft Office.
To dzięki pracy z nami otrzymasz:
 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu umowy o pracę,
 • wdrożenie do pracy oraz realizacja zadań zgodnie z przyjętym planem,
 • jednozmianową pracę od poniedziałku do piątku,
 • stałe godziny pracy od 07:00 do 15:00,
 • możliwość pracy hybrydowej,
 • niezbędne narzędzia do realizacji powierzonych obowiązków.
Klikając w przycisk „aplikuj”, „aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając dokumenty aplikacyjne do CRL Sp. z o. o. zgadzasz się na przetwarzanie przez CRL Sp. z o. o. Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 

W przypadku chęci udziału w rekrutacjach przyszłych prosimy o dopisanie dobrowolnej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych innych niż wymagane przepisami prawa, oraz udział w rekrutacjach przyszłych prowadzonych przez CRL Sp. z o. o.”

Administratorem danych osobowych jest CRL Sp. z o. o. z siedzibą Radomiu, ul. Racławicka 8/10, 26-600 Radom, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073225, NIP: 9482241378, wysokość kapitału zakładowego: 2 865 960,00 złotych dalej: „administrator”). Dane osobowe w zakresie wymienionym: a) w art. 222 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. b) A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w dokumentach aplikacyjnych lub przekaże dodatkowe informacje, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także: w zakresie wizerunku lub innych dodatkowych danych, lub w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji. Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: wysłanie informacji na adres e-mail: dane.osobowe@crl.pl

Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres do 2 lat. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku lub innych dodatkowych danych dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu, dostawcy usług służących rekrutacji. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).