Przedstawiciel Handlowy - rynek budowlany (klamki drzwiowe)

Gamet Sp. z o. o. kujawsko-pomorskie / Toruń 2024-07-11

GAMET Sp. z o.o. na rynku akcesoriów meblowych rozwijamy się krajowo oraz międzynarodowo ponad 35 lat. Jesteśmy wiodącym producentem dekoracyjnych akcesoriów meblowych oraz akcesoriów drzwiowych. Produkujemy również metalowe stelaże do samodzielnego montażu oraz metalowe ozdoby do dekoracji wnętrz.

 

Masz doświadczenie w sprzedaży akcesoriów drzwiowych lub interesujesz się tą tematyką?

Jeśli tak – zapraszamy do naszego zespołu!

Przedstawiciel Handlowy - rynek budowlany (klamki drzwiowe)

Miejsce pracy: siedziba firmy w Toruniu + aktywna sprzedaż na terenie Polski

północnej oraz centralnej

Twój zakres obowiązków
 • realizacja planów sprzedaży poprzez obsługę stałych klientów i pozyskiwanie nowych
 • realizowanie zadań zw. z akcjami promocyjnymi, wprowadzaniem nowych produktów
 • przebudowa ekspozycji produktów u klientów oraz dbanie o ekspozycję towaru
 • doradztwo w zakresie asortymentu znajdującego się w ofercie
 • kreowanie dobrego wizerunku firmy
Wymagania
 • doświadczenie w obszarze obsługi i pozyskiwania nowych klientów min 1 rok
 • znajomość branży drzwiowej/budowlanej
 • zmysł handlowy
 • dyspozycyjność i gotowość do pracy w terenie oraz do podróży służbowych
 • umiejętność skutecznego nawiązywania kontaktów
 • sprawna organizacja czasu pracy
 • komunikatywność, otwartość i pewność siebie
 • znajomość MS Office
 • czynne prawo jazdy kat. B
Oferujemy
 • pracę w dużej, stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę, terminowa wypłata wynagrodzenia)
 • wszystkie narzędzia niezbędne do pracy (samochód, telefon, laptop)
 • wynagrodzenie podstawowe oraz system premiowy – uzależniony od osiągnięć
 • pełne wdrożenie w zakres obowiązków i pomoc ze strony współpracowników
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Gamet Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Chrzanowskiego 33, jako Administrator Pani/Pana danych osobowych informuje, że: 1) W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz kontaktować się z nami pod adresem mailowym iod@gamet.eu 2) Celem przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych w procesie rekrutacji jest: a) ocena złożonych aplikacji, co jest niezbędne do ewentualnego zawarcia umowy, b) realizacja obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa pracy, c) prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. 3) Podstawą prawną przetwarzania będzie więc art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO a jeśli wyrazisz zgodę na wzięcie pod uwagę twojej aplikacji przy kolejnych rekrutacjach to przetwarzanie następować będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podstawę zakresu zbieranych danych stanowi art. 221 § 1 i 2 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. lub inny przepis prawa w przypadku danych szczególnych kategorii (jeśli o nie poprosimy) na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO. Jeśli w ramach aplikacji przekazane zostaną inne dane niż przewidziane w KP (np. zdjęcia, informacja o zainteresowaniach), podstawę przetwarzania stanowić będzie zgoda wyrażona poprzez działanie – a więc art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku gdy przekażesz w CV dane szczególnych kategorii, mimo, że o to nie prosiliśmy, przetwarzanie opierać się będzie również na podstawie zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). 4) Twoje dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa lub w zakresie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych. 5) Twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do procesu bieżącej rekrutacji i ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (do 3 m-cy po jej zakończeniu) lub, - w przypadku wyrażenia zgody* na ponowne wykorzystanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż 6 m-cy, lub - do chwili odwołania udzielonej zgody (jeśli podstawą przetwarzania była udzielona zgoda – np. na przetwarzanie innego niż określony w art. 221 kodeksu pracy zakresu danych). 6) Twoje dane osobowe nie podlegają w procesie rekrutacji zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 7) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne. 8) Masz prawo do: a) żądania od administratora (danych) dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), b) z zastrzeżeniem przepisów prawa, w określonych sytuacjach może przysługiwać prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeśli była ona podstawą prawną przetwarzania). *Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych, w procesach przyszłych rekrutacji organizowanych przez Administratora danych – Gamet Sp. z o.o. (ul. Chrzanowskiego 33, 87-100 Toruń) przez okres najbliższych 6 m-cy.