Trader / Specjalista ds. rynku energii i gazu

CONTROL PROCESS S.A. małopolskie / Kraków 2021-08-31

 

CONTROL PROCESS S.A. to firma prywatna działająca na rynku nieprzerwanie od 1991 roku. Control Process S.A. jest jednym z wiodących przedsiębiorstw zajmujących się realizacją inwestycji w systemie "pod klucz" w sektorze budownictwa specjalistycznego w Polsce.
Grupa kapitałowa CONTORL PROCESS S.A. skupia kilkanaście spółek o profilu inżynieryjno-budowlanym obsługującym sektory ROPA I GAZ, ENERGETYKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, PRZEMYSŁ I INFRASTRUKTURA.


Poszukujemy pracowników na stanowisko:

 


Trader / Specjalista ds. rynku energii i gazu

Miejsce pracy: Kraków

Zadania:
 • Działania związane z rozbudową portfela energetycznego (identyfikowanie, organizowane, negocjowanie i zawieranie transakcji niestandardowych dla energii, gazu i produktów powiązanych)
 • Rozwijanie produktów energetycznych oraz współpraca z wybranymi partnerami
 • Budowanie relacji partnerskich i współpracy w obszarze usług zarządzania infrastrukturą energetyczną, ryzyka rynkowego i sprzedaży produktów
 • Prowadzenie i zarządzanie inicjatywami przyczyniającymi się do rozwoju portfela energetycznego
 • Opracowanie analiz zapotrzebowania na energię elektryczną w stosunku do planów/prognoz sprzedaży w perspektywie krótka – i długoterminowej
 • Przygotowanie oficjalnych dokumentów decyzyjnych i koordynowanie procesu wewnętrznej walidacji, wymaganych w przypadku wybranych transakcji
 • Monitorowanie i weryfikowanie godzinowych danych pomiarowych wchodzących w skład bilansu prognozowego zapotrzebowania na energię elektryczną
 • Bieżące monitorowanie zapotrzebowania na energię elektryczną na prognozowanym obszarze
 • Wykonywanie analiz cen energii na rynku bilansującym
 • Optymalizowanie kosztów zakupu energii elektrycznej od lokalnych wytwórców energii oraz bieżąca analiza cen energii i praw majątkowych uzyskanych w portfelu i na rynku
 • Szacowanie ilości niezbędnych do umorzenia świadectw pochodzenia i realizacja procesu umarzania
 • Przygotowanie i kierowanie projektami związanymi z realizacją wspólnych inwestycji z wybranymi partnerami biznesowymi
 • Ścisła współpraca z zespołem odpowiedzialnym za obrót energią elektryczną i gazem
 • Gotowość do pracy zarówno w Krakowie jak i poza miejscem siedziby
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe preferowany kierunek techniczny lub ekonomiczny
 • Kilkuletnie doświadczenie zawodowe w hurtowym handlu energią elektryczną, gazem i / lub prawami majątkowymi
 • Licencja Maklera Giełd Towarowych
 • Doświadczenie w procesie negocjacjo warunków Umów Ramowych lub EFET
 • Praktyczna znajomość funkcjonowania krajowego rynku energii elektrycznej
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
 • Niezbędne narzędzia do pracy
 • Wsparcie całego zespołu
 • Pracę w miłej i przyjaznej atmosferze
 • Umowę o pracę
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Control Process S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Obrońców Modlina 16, 30-733 Kraków danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV, dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę".

Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez Control Process S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Obrońców Modlina 16, 30-733 Kraków danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym również dla celów przyszłych rekrutacji.