Specjalista ds. Reklamacji

Columbus Energy S.A. małopolskie / Kraków 2021-12-30

Columbus Energy S.A. jako lider na rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce, dostarcza nowoczesne abonamenty na słońce dostępne dla każdego domu w Polsce.


Szukamy ambitnych i zaangażowanych osób, gotowych do tego, by razem na nami tworzyć organizację, której celem jest satysfakcja naszych klientów.

Specjalista ds. Reklamacji
Zakres obowiązków:
 • telefoniczna i mailowa obsługa Klienta firmy z zakresu reklamacji
 • prowadzenie rozmów z Klientami zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • udzielanie odpowiedzi na pytania Klientów, wraz z rozwiązaniem problemu
 • redagowanie pism reklamacyjnych
 • zapisywanie dyspozycji Klienta w systemie informatycznym
 • raportowanie efektów rozmowy
 • dbanie o profesjonalny wizerunek firmy wśród Klientów, kontrahentów i pracowników
 • współpraca ze wszystkimi Działami firmy
 • wykonywania innych zadań zleconych przez przełożonego
Wymagania:
 • min. 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku :)
 • umiejętność rozmowy z trudnym Klientem
 • komunikatywność, poprawna dykcja i swoboda wypowiedzi
 • zaangażowanie i przejawianie inicjatywy
 • energia i charyzma w podejmowaniu nowych wyzwań oraz wytrwałość w pokonywaniu trudności
 • nastawienie na realizację celów i współpracę w zespole
 • znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office, Jira, Focus (mile widziane :))
 • doświadczenie branży OZE będzie dodatkowym atutem
Oferujemy:
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • doskonałą atmosferę pracy w ambitnym zespole
 • możliwość współtworzenia standardów obsługi Klienta
 • perspektywę rozwoju zawodowego, poszerzania kompetencji i awansu
 • szkolenie wdrażające do pracy
 • niezbędne narzędzia pracy
 • *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Columbus Energy S.A z siedzibą w Krakowie przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13 w celu realizacji obecnych procesów rekrutacji.
 • *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez firmę Columbus Energy S.A z siedzibą w Krakowie przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji.
 • Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku zawartego w CV na poczet obecnych procesów rekrutacji.
 • Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku zawartego w CV na poczet przyszłych procesów rekrutacji.
 • Wyrażam zgodę na przesyłanie mojego CV pomiędzy podmiotami z grupy kapitałowej, do której należy Columbus Energy S.A oraz pomiędzy podmiotami współpracującymi z Columbus Energy S.A.

Pola z „* ” stanowią dobrowolne wyrażenie zgody, jednak niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art 6 ust 1 pkt a i c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).


Rozumiem, że:

Administratorem moich danych jest Columbus Energy S. A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13. Dane zbierane są dla potrzeb obecnych procesów rekrutacji. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty z grupy kapitałowej Columbus Energy S.A. oraz podmioty współpracujące. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawodo wniesienia skargi do organu nadzoru. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu maksymalnie przez okres 1 roku albo do czasu cofnięcia zgody. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych osobowych skontaktuję się z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem bok@columbusenergy.pl