Sales Director

eFirst Group Sp. z o.o. Sp.k. mazowieckie / Warszawa 2021-11-08

We have created dietary supplements of the XXI century, based on the knowledge and many years of experience of the best biotechnologists and experts in this field. Each composition is carefully and individually analyzed to maximize the effects of its ingredients, making sure all the doses are allowed for use.

Parantaga is all about healing. 

From within. 

Because the better you take care of yourself on the inside, the better you feel and look on the outside.

Sales Director
Miejsce pracy: Warszawa

Responsibilities:

 • Responsibility for developing and implementing the companys sales strategy
 • Introduction of e-commerce products to distribution networks around the world
 • Establishing and maintaining relations with distributors and b2b clients
 • Managing a subordinate team of sales representatives
 • Implementation of the sales budget, responsibility for the companys profitability
 • Monitoring and analysing the companys performance, proposing and implementing solutions
 • Analysis of competitors activities

Qualifications:

 • Perfect knowledge of English (min. C1)
 • Experience as a Commercial Director
 • Knowledge of the latest trends in products, services and technologies in the e-commerce industry
 • University degree, preferably with an MBA
 • Well-developed interpersonal and negotiation skills
 • Independence and very good organisation of work
 • High personal and business culture
 • Experience in setting and executing a long-term business development strategy

Benefits:

 • Opportunities for personal development
 • Work in the International company and multi-cultural environment
 • Private medical care with an option to extend it to family members
 • Flexible working time
 • Great coffee and fresh fruits in the office
Administratorem danych osobowych Kandydatów gromadzonych w niniejszym procesie rekrutacji jest Efirst Group Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą i adresem w Warszawie (00-549) ul. Piękna 18.

Uprzejmie informujemy, iż przesłanie odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie rekrutacyjne jest równoznaczne z wyrażeniem przez Kandydata zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w przesłanym zgłoszeniu.

Dane osobowe gromadzone w toku niniejszej rekrutacji zostaną powierzone dostawcom usług wykorzystywanych przez Administratora w procesie rekrutacji, w szczególności podmiotowi Praca.pl Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie (00-493) ul. Bolesława Prusa 2.

Podanie przez Kandydatów danych osobowych jest dobrowolne, są one wykorzystywane wyłącznie do celów rekrutacji i będą przetwarzane do 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Każdemu z Kandydatów przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo żądania: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Wszelkie pytania w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych przez Administratora prosimy kierować na adres: jobs@efirst.asia