Pracownik ds. administracyjnych w Zespole Technicznej Obsługi Zasobu

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. dolnośląskie / Wrocław 2021-10-18

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Firma działająca w obszarze zarządzania

i gospodarowania wrocławskim zasobem komunalnym

 

Poszukujemy osoby na stanowisko:

 

Pracownik ds. administracyjnych w Zespole Technicznej Obsługi Zasobu
Miejsce pracy: Wrocław
Wymagania:
 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • doświadczenie zawodowe minimum 2 lata,
 • dobra znajomość programów MS Office,
 • umiejętność łatwego i szybkiego przyswajania wiedzy,
 • posiadanie umiejętności formułowania wniosków i pisania pism oraz raportowania, wykonywania analiz oraz organizacji pracy własnej i myślenia analitycznego,
 • umiejętność pracy w dynamicznym środowisku oraz w terenie,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • rzetelność i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań, samodzielność, umiejętność działania pod presją czasu oraz pracy w zespole, a także wysoka kultura osobista,
 • znajomość kosztorysowania lub uprawnienia budowlane będą dodatkowym atutem.
Opis stanowiska:
 • bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta zewnętrznego,
 • współpraca z innymi komórkami Spółki i jednostkami Urzędu Miejskiego, organizacjami samorządowymi, radami osiedli, itp.,
 • tworzenie dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • sprawdzanie oraz weryfikacja faktur pod względem merytorycznym i rachunkowym, zgodności z umowami i protokołami odbioru,
 • wprowadzanie i przetwarzanie danych w systemach komputerowych, aktualizacja danych.
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • ciekawą i odpowiedzialną pracę w stabilnej firmie,
 • szkolenia zawodowe i kursy,
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego,
 • świadczenia z ZFŚS.
Aplikacja powinna zawierać klauzulę:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Wrocławskie Mieszkania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Namysłowskiej 8, (kod pocztowy: 50-304), KRS: 0000291108, NIP: 8982123598 w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu obecnej i przyszłych rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, o przysługującym mi prawie do żądania od Spółki dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego podmiotu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych niezgodnie z prawem. Oświadczam, że podanie danych było dobrowolne.”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.