Młodszy specjalista ds. zakupów

JT S.A. mazowieckie / Warszawa Białołęka wczoraj

Jesteśmy wiodącą firmą branży budowlanej, realizującą kontrakty inżynieryjne z zakresu infrastruktury gazowej, paliwowej i wodno-kanalizacyjnej. Zatrudniamy obecnie ponad 200 pracowników, w tym Inżynierów, Spawalników i Kontrolerów Jakości.
Aplikuj i buduj razem z nami!

 

Poszukujemy kandydata na stanowisko:
Młodszy specjalista ds. zakupów
Miejsce pracy: Warszawa- Białołęka
DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:

Obsługa Zadań

 • Wprowadzanie danych do systemu informatycznego dla materiałów.
 • Uzupełnianie danych dla nowo tworzonych kart asortymentowych na dostawy materiałów.
 • Prowadzenie rejestru dokumentów WZ.
 • Przyporządkowanie dokumentów dostaw do zamówień i faktur.
 • Prowadzenie rejestru i z zakresu terminowych dostaw materiałów.

Gospodarka materiałowa

 • Rejestr materiałów pozostałych po zakończonych zadaniach.
 • Zwroty materiałów do dostawców.
 • Kompletacja dokumentacji jakościowej w przypadku zwrotu materiału z zadania i pozostawienia go w magazynie.

BHP

 • Rejestr środków ochrony osobistej w module BHP w programie informatycznym.

Reklamacje

 • Ogólna obsługa reklamacji.

 

Od kandydata oczekujemy:
 • Wykształcenie wyższe  ( mile widziane : inżynieria środowiska, wod.-kan., gazownictwo, mechanika, inżynieria produkcji, inżynieria jakości, zarządzanie).
 • Mile widziani studenci ostatnich lat studiów zaocznych.
 • Ogólna wiedza techniczna.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office: zagadnień z zakresu marketingu operacyjnego oraz wiedza z podstawowych systemów informatycznych.
 • Znajomość języka angielskiego.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 • Wysoka komunikatywność.
 • Zdolność do obiektywnej i analitycznej oceny sytuacji, samodzielność, dokładność, cierpliwość, skrupulatność i terminowość w realizacji działań..
 • Umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy.
Oferujemy:
 • Pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie i pewnego pracodawcę.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Dodatkowe premie.
 • Opiekę medyczną w prywatnej placówce.
 • Ubezpieczenie na życie oraz kartę Multisport.
Prosimy o dopisanie klauzuli:
Zgodnie z art.6 ust. lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Zostałem poinformowany o moich prawach w związku z przetwarzaniem moich danych.

INFORMACJA DLA KANDYDATA
Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz.Urz. UE L119 z 04.05.2016 r. („RODO”), zawiadamiamy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JT S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 111), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576198, NIP: 779-22-98-897, REGON: 300454878.
1. W spółce został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@jtsa.pl lub pisząc na adres korespondencyjny spółki.
2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2. lit. a RODO).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, w związku z naborem na stanowisko Młodszy specjalista ds. zakupów.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacyjnego lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych. Niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, Pani/Pana dane zostaną komisyjnie zniszczone, za wyjątkiem następujących sytuacji:
  1. zostanie Pani/Pan wyłoniona(y) do zatrudnienia,
  2. zwróci się Pani/Pan z wnioskiem o zwrot dokumentów aplikacyjnych, najpóźniej w dniu ogłoszenia wyników naboru przez Administratora.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych na podstawie dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w JT S.A. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Pana/Pani dane nie będą profilowane, oraz nie będą objęte procesem automatycznego podejmowania decyzji. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany (Przez systemy informatyczne wspomagające pracę spółki).