Młodszy specjalista ds. ochrony danych osobowych

ESOLEO Sp. z o.o. mazowieckie / Warszawa 2021-12-25
Młodszy specjalista ds. ochrony danych osobowych
Miejsce pracy: Warszawa
Będziesz odpowiedzialna/y za:
 • Wsparcie administracyjne Departamentu Obsługi Sprzedaży i Klienta.
 • Wsparcie w tworzeniu i aktualizacji dokumentacji wymaganej przez przepisy ochrony danych osobowych, w tym niezbędnych rejestrów,
 • Udzielanie odpowiedzi na wnioski dotyczące udzielonych zgód wewnętrznych oraz zewnętrznych Klientów,
 • Obsługa zgłoszeń dotyczących naruszeń ochrony danych osobowych,
 • Zapewnienie przestrzegania w organizacji przepisów o ochronie danych osobowych,
 • Wsparcie Inspektora Ochrony Danych w zapewnieniu zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO, umowami z Klientami, wytycznymi organów nadzorczych, wewnętrznymi procedurami oraz dobrymi praktykami w tym zakresie – nauczymy Cię! :)
Wyślij nam swoje CV jeśli posiadasz:
 • Wykształcenie wyższe lub w trakcie
 • Podstawowa znajomość obowiązujących przepisów regulujących przetwarzanie danych osobowych oraz zagadnień związanych z bezpieczeństwem informacji – nie jest to warunek konieczny
 • Mile widziane pierwsze doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Bardzo dobra znajomość MS Office
Mamy dla Ciebie:
 • Pracę u lidera rynku OZE,
 • Pracę w przyjaznym zespole,
 • Pakiet medyczny oraz sportowy – po okresie próbnym,
 • Elastyczny czas pracy,
 • Możliwość realizacji własnych pomysłów,
 • Stabilne i długoterminowe zatrudnienie,
 • Możliwość awansu i rozwoju osobistego.
Firma zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Esoleo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych, a w szczególności mojego wizerunku, na potrzeby procesu rekrutacji, na który aplikuję."

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Esoleo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wyścigowej 6, dalej „Esoleo”. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: rodo@esoleo.pl lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby Esoleo. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z Esoleo, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie Esoleo. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.

Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji