Młodszy specjalista ds. obsługi przedsiębiorstw

PKO Bank Polski pomorskie / Gdynia 2021-12-24
DZIEŃ DOBRY W PRACY
W PKO Banku Polskim dbamy o to, aby każdy dzień w pracy był dla Ciebie dobry.
Tworzymy pozytywną atmosferę, doceniamy efektywną współpracę, szanujemy Twój czas prywatny.
#ZajmijStanowisko:
Młodszy specjalista ds. obsługi przedsiębiorstw


Centrum Restrukturyzacji i Windykacji

(Gdynia)

U nas masz na dzień dobry:

 • Umowę o pracę - bo bezpieczeństwo zatrudnienia dla każdego z nas jest superważne.
 • Zdrową równowagę między pracą a życiem osobistym - bo nie samą pracą człowiek żyje.
 • Pełny pakiet benefitów: od kultury, sportu i wypoczynku, po korzystny fundusz emerytalny - bo Ty wiesz najlepiej, na czym Ci zależy.
 • Prywatną opiekę zdrowotną na terenie całej Polski - bo zdrowie jest najważniejsze.

Na co dzień w naszym zespole:

 • rejestrujesz i zapewniasz prawidłowy przebieg procesu restrukturyzacji dla firm jednoosobowych, spółek cywilnych i kapitałowych a także osób współzobowiązanych,
 • analizujesz wnioski restrukturyzacyjne pod względem formalnym i merytorycznym,
 • kontaktujesz się i prowadzisz negocjacje z dłużnikami, osobami współzobowiązanymi oraz uczestniczącymi w procesie restrukturyzacji,
 • analizujesz dane finansowe zawarte w sprawozdaniach finansowych (bilans, rachunek wyników) oraz księdze przychodów i rozchodów na potrzeby oceny zdolności restrukturyzacyjnej,
 • weryfikujesz i aktualizujesz wartość nieruchomości i ruchomości stanowiących prawne zabezpieczenie restrukturyzowanych zobowiązań,
 • przygotowujesz dokumentację restrukturyzacyjną i procesową,
 • podejmujesz decyzje w zakresie warunków restrukturyzacji,
 • wprowadzasz informacje o wykonanych działaniach i warunkach ugód do systemów bankowych oraz dbasz o prawidłowy stan informacji w tych systemach,
 • współpracujesz z innymi komórkami i jednostkami banku.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

 • masz podstawową wiedzę z zakresu produktów bankowych dla firm i przedsiębiorstw oraz procesu restrukturyzacji zobowiązań,
 • masz podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania firm jednoosobowych, spółek osobowych i kapitałowych,
 • masz podstawową wiedzę z zakresu danych zawartych w sprawozdaniach finansowych oraz księdze przychodów i rozchodów,
 • masz podstawową wiedzę z zakresu ustanawiania prawnych zabezpieczeń,
 • masz minimum średnie wykształcenie,
 • masz zdolności negocjacyjne, umiesz aktywnie słuchać i otwarcie komunikować się,
 • jesteś osobą samodzielną i dokładną,
 • umiesz pracować w zespole.

To dobry dzień na aplikowanie! #ZajmijStanowisko.

Co się stanie po kliknięciu "APLIKUJ"?
Jeśli Twoja aplikacja wzbudzi nasze zainteresowanie, rekruter PKO Banku Polskiego zadzwoni do Ciebie, żeby umówić się na rozmowę rekrutacyjną. Do usłyszenia!

Administratorem danych osobowych osób odpowiadających na niniejsze ogłoszenie będzie PKO Bank Polski z siedzibą w Warszawie przy Puławskiej 15, 02-515 („Spółka”). Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Spółce. Możliwy kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@pkobp.pl. Szczegółowe zasady przetwarzania danych oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na formularzu rekrutacyjnym oraz na stronie internetowej Spółki, w zakładce dedykowanej ochronie danych (RODO).