Junior Material Planing Specialist

Johnson Matthey Battery Systems Sp. z o.o. śląskie / Gliwice 2021-09-05

Johnson Matthey Battery Systems is part of Johnson Matthey, an international advanced chemical manufacturing company that has been operating internationally for over 200 years. Johnson Matthey Battery Systems in Gliwice is one of the biggest providers of lithium-ion toolkits in Europe. Processing 80 million battery cells a year, delivering four million batteries to the global market. We sell our products to customers from the power tools, e-bike and lawn & garden sectors. We also specialize in mobile solutions, enabling companies to work outside of the electrical network, without a power cable, for health, sports equipment, products for people with disabilities and sports equipment.

 

For our manufacturing facility in Gliwice, we are actively recruiting for Junior Material Planing Specialist to join our Purchasing & Material Planning Team at Johnson Matthey Battery Systems. Junior Material Planing Specialist is responsible for prepare components availability reports, verify invoices received from suppliers, optimize inventory levels (improve MOQ and delivery frequency), prepare and communicate forecasts to suppliers in accordance with legal, customer and company requirements.

 

Junior Material Planing Specialist
Miejsce pracy: Gliwice
Key responsibilities:
 • Control material availability according to customer orders;
 • Prepare components availability reports
 • Issue Purchase Orders on time taking into consideration the lead time and customer demands;
 • Prepare and communicate forecasts to suppliers;
 • Monitor supplier delivery performance and react if the shipments are not on time;
 • Optimize inventory levels (improve MOQ and delivery frequency);
 • Update the system (MRP) with supplier lead time, delivery terms, min and max stock;
 • Verify invoices received from suppliers (quantities, prices).
Are you the ideal candidate?
 • Bachelor degree in economics / logistics;
 • Appropriate command of English and Polish (B2).
 • Experience in logistics area – min. 1 year;
 • Very good knowledge of MS Office Word, Excel;
 • Required analytical thinking and scrupulousness.
Desirable Skills:
 • Experience in SAP system would be a significant advantage;
 • Knowledge of German would be an advantage.
What we offer our employees:
 • Fixed-term contract for min. 18 months.
 • Interesting job in rapidly growing international Company;
 • Opportunity to participate in interesting projects alongside experienced specialists;
 • External and internal training programs;
 • Private medical care;
 • Sport card and group insurance on favorable terms;
 • A pleasant working environment and flexible working hours.
Prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych w przypadku, gdy Państwa dokumenty aplikacyjne mogą zostać wykorzystane dla celów przyszłych rekrutacji: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.”
Obowiązek informacyjny:
„Zgodnie z art. 13-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO, informujemy że: Administratorem Danych jest Johnson Matthey Battery Systems Sp. z.o.o. z siedzibą w Gliwicach (ul. Alberta Einsteina 36). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem rodo@matthey.com . Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Spółkę, w tym realizacji praw osób wynikających z RODO. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy Dz.U. 1996 nr 62 poz. 286 z późn.zm.), a pozostałe dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie dobrowolnej zgody kandydata (art. 6 ust.1 lit. a RODO), wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające jako wysłanie dokumentów aplikacyjnych. Dane wymagane Kodeksem pracy są niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. Dane te przetwarzane są przez okres trwania rekrutacji lub przez okres roku jeżeli kandydat wyraził odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych do potrzeb przyszłych rekrutacji. Wyrażone przez kandydata zgody mogą być wycofane w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody, na podstawie kontaktu kandydata przez kontakt pod adresem rekrutacja@matthey.com. Dane osobowe będą mogły być ujawnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracujących ze Spółką pod kątem doradztwa w zakresie bezpieczeństwa danych i obsługi zatrudnienia. W razie obrony przed roszczeniami, Państwa dane będą mogły dostać ujawnione kancelarii prawnej i firmie doradczej. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii tych danych, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00- 193-Warszawa).”